TUNNEL BROSSE JAMBONS 300-600 UDS/H

Ref.: M7C

Traits

Túnel per al raspallat de pernils. Producció 300-600 uds./h. Disseny pràctic i funcional aconseguint un perfecta raspallat del pernil . La càrrega dels pernils pot ésser manual o be automàtica en el cas que disposem d’una línea que alimenta el túnel. L’avançament dels pernils dins el túnel és automàtic. A la sortida els pernils poden ésser recollits per un operari o bé poden seguir recta alimentant una línea.

Vous aimerez aussi